dda

Dyslexie en Davis

Er zijn diverse theorieën in omloop over dyslexie. Ik ga uit van praktijkervaring en heb – na het bestuderen van en werken met de Davis®-methode – bij mijn leerlingen opgemerkt dat dyslexie vaak samengaat met een (onbewuste) voorkeur voor denken in driedimensionale beelden: beelddenken.

Met 3D-rotatie wordt een d opeens een q, een b of een p. Best verwarrend!

Als dit ook bij woorden gebeurt, kan het woord ‘kat’ op wel heel veel manieren ‘gelezen’ worden. Daarnaast worden woorden die geen betekenisvol ‘beeld’ oproepen, vaak niet gezien. Denk hierbij aan woorden als de, het of maar.

Dus: woorden worden niet herkend, letters in een andere volgorde gelezen, er wordt radend en/of juist hardnekkig verklankend gelezen, kleine woordjes worden overgeslagen terwijl lange woorden wel gelezen kunnen worden, letters bewegen soms en lezen is erg vermoeiend.

Herhaling van reguliere leeslessen heeft dan weinig zin.

Daarom vind ik het verstandig een alternatieve aanpak te kiezen die aansluit op beelddenken: de Davis®-methode. Deze methode bestaat o.a. uit concentratieoefeningen, evenwichtsoefeningen en werken met klei. Zo wordt het vermogen tot beelddenken niet onderdrukt, maar ingezet om makkelijker, beter en met plezier te leren lezen en spellen.

Meer informatie is te vinden op www.davisdyslexie.nl

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis®Dyslexia Association International

dda
letters