Werkwijze

Na het eerste telefonische contact nodig ik u uit voor een oriëntatiegesprek. Tijdens dat gesprek kunnen we met elkaar kennismaken en wordt duidelijk of de Davis-methode voor uw kind zou kunnen werken. We bepalen samen waar we ons op gaan richten tijdens de training en als we hieruit komen, ontvangt u een voorstel voor een training met leerdoelen, planning en kosten.

De training bestaat uit een aantal ochtenden* van individuele begeleiding en kan plaatsvinden binnen 4 tot 10 weken, maar ook 4 maanden. Dat hangt af van wat er nodig en mogelijk is.

Meestal komt uw kind alleen, maar het kan ook zijn dat we gezamenlijk afspreken. Daarnaast spreek ik u als ouder een aantal keer tijdens de training. Vragen die u hebt, kan ik beantwoorden en andersom.

De laatste ochtend bespreken we hoe uw kind thuis en op school verder kan werken. Als u wilt, gaan we daarover in gesprek met de leerkracht en/of intern begeleider van school.

Ook na de training houden we contact en is er altijd de mogelijkheid van een follow-up om de training verder uit te diepen en het effect in het dagelijks leven te vergroten.

Voorwaarden voor een geslaagde training:

  • Uw kind erkent zijn/haar (lees)probleem en wil zich inzetten dit aan te pakken en er dus ook tijd in steken.
  • Er is een (groot)ouder of ander vertrouwd persoon beschikbaar om uw kind thuis te begeleiden.

* Ik werk onder schooltijd ’s ochtends van 9.00 tot 12.00 uur.

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis®Dyslexia Association International

dda
werkwijze